Danh sách 3 nghệ sĩ Kpop có album bán chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua

3 nghệ sĩ Kpop bán album chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua: BTS, TWICE và EXO liên tục xưng vương. Cùng HAG Việt Nam tìm hiểu chi tiết về số lượng album bán được của họ nhé!

Khi Kpop trở nên phổ biến hơn thì doanh số bán album của họ cũng tăng mạnh tùy theo mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Trong khi nghệ sĩ có doanh số bán album cao nhất trên Gaon năm 2011 đã đạt tổng doanh số trên 1 triệu bản thì đến thời điểm hiện tại, nghệ sĩ nắm giữ danh hiệu đó đã bán được hơn 27 triệu bản.

Dưới đây là danh sách 3 nghệ sĩ Kpop bán album chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua dựa trên tổng doanh số bán album của họ trên Gaon.

Contents

Năm 2011

3. JYJ

"In Heaven" là album bán chạy nhất của JYJ trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã đạt tổng doanh số album 600,8 nghìn bản. (Nguồn: Internet)“In Heaven” là album bán chạy nhất của JYJ trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã đạt tổng doanh số album 600,8 nghìn bản. (Nguồn: Internet)

2. Super Junior

"Mr. Simple" là album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album 861,2 nghìn bản. (Nguồn: Internet)“Mr. Simple” là album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album 861,2 nghìn bản. (Nguồn: Internet)

1. SNSD

"The Boys" là album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 1,22 triệu bản. (Nguồn: Internet)“The Boys” là album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2011. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 1,22 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2012

3. TVXQ

Album bán chạy nhất của TVXQ trong năm 2012 là "Catch Me". Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 892 nghìn bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của TVXQ trong năm 2012 là “Catch Me”. Vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 892 nghìn bản. (Nguồn: Internet)

2. SNSD

Mặc dù SNSD không phát hành album nào mới trong năm 2012 nhưng vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 1,35 triệu bản. (Nguồn: Internet)Mặc dù SNSD không phát hành album nào mới trong năm 2012 nhưng vào cuối năm đó, nhóm đã có tổng doanh số album là 1,35 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. Super Junior

Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2012 là "Sexy, Free & Single", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 1,45 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2012 là “Sexy, Free & Single”, và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,45 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Xem thêm bài viết hay:  8 phim boylove Thái Lan 2022 của GMM: “Xé CP” tan nát đến ngơ ngác

Năm 2013

3. Super Junior

Mặc dù Super Junior không phát hành album nào mới trong năm 2013, nhưng vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 1,53 triệu bản. (Nguồn: Internet)Mặc dù Super Junior không phát hành album nào mới trong năm 2013, nhưng vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 1,53 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. SNSD

Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2013 là "I Got a Boy", và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,71 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2013 là “I Got a Boy”, và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,71 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2013 là "XOXO", và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,8 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2013 là “XOXO”, và vào cuối năm đó họ đã có tổng doanh số album là 1,8 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2014

3. SNSD

Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2014 là "Mr.Mr." và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 1,92 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2014 là “Mr.Mr.” và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 1,92 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. Super Junior

Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2014 là "Mamacita", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 1,96 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2014 là “Mamacita”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 1,96 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Album bán chạy nhất năm 2014 của EXO là "Overdose", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,9 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất năm 2014 của EXO là “Overdose”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,9 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2015

3. SNSD

Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2015 là "Lion Heart", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,16 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của SNSD trong năm 2015 là “Lion Heart”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,16 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. Super Junior

Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2015 là "Devil", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,24 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2015 là “Devil”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,24 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2015 là "Exodus", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 4,72 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2015 là “Exodus”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 4,72 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2016

3. Super Junior

Mặc dù Super Junior không phát hành album mới vào năm 2016, nhưng cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số 2,25 triệu bản. (Nguồn: Internet)Mặc dù Super Junior không phát hành album mới vào năm 2016, nhưng cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số 2,25 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2016 là "The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 2,31 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2016 là “The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album là 2,31 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Xem thêm bài viết hay:  10 khoảnh khắc đáng nhớ tại MAMA (Phần 2)

1. EXO

Danh sách 3 nghệ sĩ Kpop có album bán chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ quaAlbum bán chạy nhất của EXO trong năm 2016 là “Ex’Act”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 6,69 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2017

3. Super Junior

Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2017 là "Play", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,55 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của Super Junior trong năm 2017 là “Play”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 2,55 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2017 là "Love Yourself: Her", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 5,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2017 là “Love Yourself: Her”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 5,03 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2017 là "The War", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 8,63 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2017 là “The War”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 8,63 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2018

3. Wanna One

Album bán chạy nhất của Wanna One trong năm 2018 là "0 + 1 = 1" (I Promise You) và vào cuối năm đó, họ đã đạt tổng doanh số album 3,54 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của Wanna One trong năm 2018 là “0 + 1 = 1” (I Promise You) và vào cuối năm đó, họ đã đạt tổng doanh số album 3,54 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. BTS

Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2018 là "Love Yourself: Answer", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 10,19 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2018 là “Love Yourself: Answer”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 10,19 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. EXO

Danh sách 3 nghệ sĩ Kpop có album bán chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ quaAlbum bán chạy nhất của EXO trong năm 2018 là “Don’t Mess Up My Tempo”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 10,74 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2019

3. TWICE

Album bán chạy nhất của TWICE trong năm 2019 là "Feel Special", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 4,46 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của TWICE trong năm 2019 là “Feel Special”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 4,46 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. EXO

Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2019 là "Obsession" và vào cuối năm đó, họ đã đạt tổng doanh số album 11,62 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của EXO trong năm 2019 là “Obsession” và vào cuối năm đó, họ đã đạt tổng doanh số album 11,62 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. BTS

Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2019 là "Map of the Soul: Persona", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 16,40 triệu. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của BTS trong năm 2019 là “Map of the Soul: Persona”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 16,40 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Xem thêm bài viết hay:  Bộ tứ mỹ nam của dàn F4 Thái Lan có gì hot mà khiến fan đứng ngồi không yên?

Năm 2020

3. SEVENTEEN

Album bán chạy nhất của SEVENTEEN vào năm 2020 là "Heng: garae", và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 6,43 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của SEVENTEEN vào năm 2020 là “Heng: garae”, và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 6,43 triệu bản. (Nguồn: Internet)

2. EXO

Mặc dù EXO không phát hành album nào vào năm 2020, nhưng cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 11,71 triệu bản. (Nguồn: Internet)Mặc dù EXO không phát hành album nào vào năm 2020, nhưng cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 11,71 triệu bản. (Nguồn: Internet)

1. BTS

Album bán chạy nhất của BTS vào năm 2020 là "Map of the Soul: 7" và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 25,74 triệu bản. (Nguồn: Internet)Album bán chạy nhất của BTS vào năm 2020 là “Map of the Soul: 7” và vào cuối năm đó, họ đã có tổng doanh số album 25,74 triệu bản. (Nguồn: Internet)

Năm 2021 (Cho đến nay)

3. SEVENTEEN

Tính đến tháng 3/2021, SEVENTEEN đã đạt tổng doanh số "tẩu tán" 6,53 triệu album. (Nguồn: Internet)Tính đến tháng 3/2021, SEVENTEEN đã đạt tổng doanh số “tẩu tán” 6,53 triệu album. (Nguồn: Internet)

2. EXO

Tính đến tháng 3/2021, EXO đã đạt tổng doanh số "tẩu tán" 11,73 triệu album. (Nguồn: Internet)Tính đến tháng 3/2021, EXO đã đạt tổng doanh số “tẩu tán” 11,73 triệu album. (Nguồn: Internet)

1. BTS

Tính đến tháng 3/2021, BTS đã đạt được tổng doanh số "tẩu tán" 27,29 triệu album. (Nguồn: Internet)Tính đến tháng 3/2021, BTS đã đạt được tổng doanh số “tẩu tán” 27,29 triệu album. (Nguồn: Internet)

Mời bạn xem thêm tin tức liên quan tại đây:

Hãy đón xem HAG Việt Nam để cập nhật thêm nhiều tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn khác nhé!

Bạn thấy bài viết Danh sách 3 nghệ sĩ Kpop có album bán chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Danh sách 3 nghệ sĩ Kpop có album bán chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua bên dưới để HAG Việt Nam có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: hagvietnam.com của HAG Việt Nam

Nhớ để nguồn bài viết này: Danh sách 3 nghệ sĩ Kpop có album bán chạy nhất mỗi năm trong thập kỷ qua của website hagvietnam.com

Chuyên mục: Giải trí

Viết một bình luận